Porządek Walnego Zebrania AKT SGGW, Koła nr 16 przy OM PTTK w Warszawie w dniu 26 stycznia 2016 r.

  1. Wybór prezydium zebrania, komisji: mandatowej, skrutacyjnej i wyborczej.
  2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu AKT.
  3. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej AKT.
  4. Głosowanie nad Absolutorium dla Zarządu.
  5. Ustalenie listy wyborczej kandydatów do Zarządu AKT
  6. Głosowanie na Członków Zarządu AKT
  7. Ustalenie listy wyborczej kandydatów do Komisji Rewizyjnej AKT
  8. Głosowanie na Członków Komisji Rewizyjnej AKT
  9. Wolne wnioski i dyskusja.