Kurs Aktywnej Turystyki ( w skrócie KAT)

gorce1 

Kurs Aktywnej Turystyki to  przygoda dla wszystkich którzy chcą ruszyć poza uczelniane mury i wraz z nami penetrować szlaki gór i nizin Polski. To szkolenie które daje podstawy do samodzielnego prowadzenia koleżeńskich wyjazdów turystycznych, nauczy podstaw organizacji wycieczek w sposób możliwie bezpieczny, oraz da punkt wyjścia do dalszego rozwoju w strukturach PTTK

KAT – edycja wiosna 2019 – rozpocznie się 02.04.2019

Program szkolenia oraz harmonogram kursu w sezonie wiosennym 2019:

 • Wykład I – Spotkanie zapoznawcze, sprzęt turystyczny, pakowanie sprzętu. W co się wyposażyć na wyjazdy, i jak sprawić, żeby inni zabrali co trzeba… – 02.04.2019
 • Wykład II – Metodyka organizacji i prowadzenia koleżeńskich imprez turystycznych – czyli jak sprawić, żeby uczestnicy robili to co zaplanował organizator, i przy tym nie zwariować – 09.04.2019
 • Wyjazd I – 13-14 kwietnia 2019 – wycieczka piesza nizinna lub na pogórza.
 • Wykład III – terenoznawstwo – podstawy teoretyczne orientacji w terenie, mapy i ich rodzaje, znaki topograficzne i czytanie map. Wykład może być rozszerzony o ćwiczenia praktyczne na terenie Warszawy – 16.04.2019
 • Wykład IV – pierwsza pomoc przedmedyczna – czy co zrobić jak coś złego się stanie. W programie wykładu – wzywanie pomocy w sposób adekwatny do warunków, omówienie typowych wypadków w czasie uprawiania turystyki pieszej, omówienie sposobu postępowania. – 23.04.2019
 • Wyjazd II- Wyjazd górski – 1-5. 05.2019
 • Wykład V – Krajoznawstwo, czyli wskazanie co ciekawego można w Polsce zobaczyć. Szybkie omówienie geografii turystycznej Polski, parki narodowe, budownictwo ludowe, mniejszości etniczne i narodowe. 07.05.2019 Uwaga: Wykład może trwać do 4 godzin zegarowych.
 • Wykład VI – Prawo w turystyce. Czyli co wolno a czego nie wolno robić w trakcie organizacji imprez. Ubezpieczenia. PTTK jako organizacja społeczna – omówienie roli PTTK i możliwości dalszego szkolenia. 14.05.2019
 • Wyjazd III – 18-19.05.2019 – terenoznawstwo, orientacja w terenie – manewry praktyczne. Teren nizinny.
 • Wykład VII – Planowanie imprez turystycznych – warsztaty. W czasie zajęć uczestnicy samodzielnie przygotują program kilkudniowej i kilkuosobowej wycieczki koleżeńskiej w wybrany rejon Polski. 21.05.2019
 • Wyjazd IV – wycieczka architektoniczna (miasto) 25-26.05.2019
 • Spotkanie VIII – Zaliczenie. Zaliczenie. Zaliczeniem części teoretycznej zajęć jest samodzielne przygotowanie programu imprezy turystycznej i pozytywne omówienie go przed prowadzącym zajęcia. 28.05.2019

Warunki uczestnictwa:

 • ukończony 18 rok życia
 • szczere chęci
 • stan zdrowia umożliwiający odbywanie kilkudniowych pieszych wycieczek na wysokości do 1000 m n.p.m
 • posiadanie niezbędnego sprzętu turystycznego

Czas i miejsce szkolenia

Kampus SGGW, Warszawa ul. Nowoursynowska 166, prawa podkówka (budynek nr 10), pokój nr 46. Zajęcia terenowe odbywać się będą w rejonach wskazanych przez instruktorów, ale na terenie Polski. Aby się zapisać na szkolenie należy przyjść na pierwsze lub drugie zajęcia. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą we wtorki o godz. 18;30.

Koszty uczestnictwa

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne, uczestnicy ponoszą koszta swoich wyjazdów, które są organizowane na zasadach non-profit.

Pozostałe informacje

W czasie zajęć teoretycznych i wyjazdów szkoleniowych nie spożywamy napojów wyskokowych.

Kierownik szkolenia – Lech Rybienik (aktsggw@gmail.com).

Warunkiem zaliczenia szkolenia jest udział w trzech z czterech wyjazdów, oraz pozytywna obrona programu wycieczki. Szkolenie nie nadaje specjalnych uprawnień, jest formą podniesienia własnych umiejętności.

Uwaga: Informacje bieżące dla uczestników podawane są tutaj http://www.akt.waw.pl/kurs-aktywnej-turystyki/kat-2019/

Warunki uczestnictwa:

Dodaj komentarz