Archiwa kategorii: Bez kategorii

Walne Zebranie AKT

Szanowni obecni i byli członkowie Koła, przyjaciele i sympatycy Koła!

Walne Zebranie Akademickiego Klubu Turystycznego przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, koła numer 16 OM PTTK, odbędzie się w dniu 17/09/2020, o godzinie 18.30, w formie zdalnej.

Do uczestnictwa w Walnym Zebraniu, z głosem decydującym, uprawnieni są wszyscy członkowie Koła, tj. osoby z opłaconą składką PTTK na rok 2020 w Kole.

Do uczestnictwa w Walnym Zebraniu, z głosem doradczym, uprawnieni są Klubowicze Honorowi, członkowie honorowi PTTK oraz osoby zaproszone, w tym przedstawiciele władz PTTK. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Walnym Zebraniu, uprzejmie prosimy o kontakt za pomocą wiadomości prywatnej.

PORZĄDEK OBRAD Walnego Zebrania:

 1. Wybór prezydium zebrania, przedstawienie informacji technicznych dotyczących zdalnej formy Walnego Zebrania.
 2. Wybór komisji: mandatowej, skrutacyjnej i wyborczej.
 3. Przedstawienie, omówienie i dyskusja ws. propozycji nowego Regulaminu Koła.
 4. Głosowanie nad przyjęciem nowego Regulaminu Koła.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Koła.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła.
 7. Głosowanie nad Absolutorium dla członków ustępującego Zarządu Koła.
 8. Ustalenie listy wyborczej kandydatów do Zarządu Koła.
 9. Głosowanie na Członków Zarządu Koła.
 10. Ustalenie listy wyborczej kandydatów do Komisji Rewizyjnej Koła.
 11. Głosowanie na Członków Komisji Rewizyjnej Koła.
 12. Ustalenie listy wyborczej kandydatów na Delegatów Koła na Walne Zebranie OM PTTK.
 13. Głosowanie na Delegatów Koła na Walne Zebranie OM PTTK.
 14. Wolne wnioski i dyskusja.

Zebranie Walne 2019 r.

Dnia 5 marca 2019 r. o godzinie 19:00 odbędzie się Zebranie Walne członków AKT SGGW Koła Nr 16 przy OM PTTK w Warszawie, na którym zostaną wybrane nowe władze Klubu.

Porządek Walnego Zebrania:

1. Wybór prezydium zebrania, komisji: mandatowej, skrutacyjnej i wyborczej.
2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu AKT.
3. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej AKT.
4. Głosowanie nad Absolutorium dla Zarządu.
5. Ustalenie listy wyborczej kandydatów do Zarządu AKT
6. Głosowanie na Członków Zarządu AKT
7. Ustalenie listy wyborczej kandydatów do Komisji Rewizyjnej AKT
8. Głosowanie na Członków Komisji Rewizyjnej AKT
9. Wolne wnioski i dyskusja.

Spotykamy się w budynku nr 10 pokój 46, na starym kampusie SGGW.

Nowy zarząd AKT SGGW 2018

Podczas Walnego Zebrania (połączonego z Jajeczkiem Klubowym), które odbyło się 27 marca 2018 roku, zostały wybrane nowe władze Klubu na 2018/2019 rok.

Miło poinformować nam, że w tym roku funkcje sprawować będą:

– Angelika Dąbrowska – prezes
– Lech Rybienik – wiceprezes
– Mateusz Bałka – członek
– Jan Wojtyński – skarbnik

Do komisji rewizyjnej zostali wybrani:

– Jan Filip Harasymowicz – przewodniczący
– Karolina Pawlak – członek
– Natalia Zyśk – sekretarz

Wszystkim obecnym na Zebraniu Walnym dziękujemy, a nowemu Zarządowi życzymy udanej kadencji!

 

Zebranie Walne 2018

W imieniu Zarządu informuję, że dnia 20 marca 2018r we wtorek o godzinie 18.30 odbędzie się Zebranie Walne członków AKT SGGW Koła Nr 16 przy OM PTTK w Warszawie, na którym zostaną wybrane nowe władze Klubu, zostaną poruszone ważne kwestie związane z działalnością Klubu.

Porządek Walnego Zebrania:

1. Wybór prezydium zebrania, komisji: mandatowej, skrutacyjnej i wyborczej.
2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu AKT.
3. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej AKT.
4. Głosowanie nad Absolutorium dla Zarządu.
5. Ustalenie listy wyborczej kandydatów do Zarządu AKT
6. Głosowanie na Członków Zarządu AKT
7. Ustalenie listy wyborczej kandydatów do Komisji Rewizyjnej AKT
8. Głosowanie na Członków Komisji Rewizyjnej AKT
9. Wolne wnioski i dyskusja.

Spotykamy się w naszej klubowej kanciapie (sala nr 46) w budynku nr 10, na starym kampusie SGGW.

W przypadku nie zebrania się Kworum Zebranie Walne odbędzie się 27 marca.

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.

Prezes AKT SGGW,

Angelika Dąbrowska

Nowy zarząd AKT SGGW

Podczas Walnego Zebrania, które odbyło się 4 kwietnia 2017 roku, zostały wybrane nowe władze Klubu na 2017/2018 rok.

Miło poinformować nam, że w tym roku funkcje sprawować będą:

– Angelika Dąbrowska – prezes
– Zuzanna Komoszyńska – wiceprezes
– Mateusz Bałka – skarbnik

Do komisji rewizyjnej zostali wybrani:

– Karolina Pawlak
– Agata Dudek
– Jan Filip Harasymowicz

Wszystkim obecnym na Zebraniu Walnym dziękujemy, a nowemu Zarządowi życzymy udanej kadencji!

Agata Dudek