Archiwa autora: Lech

Walne Zebranie AKT

Szanowni obecni i byli członkowie Koła, przyjaciele i sympatycy Koła!

Walne Zebranie Akademickiego Klubu Turystycznego przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, koła numer 16 OM PTTK, odbędzie się w dniu 17/09/2020, o godzinie 18.30, w formie zdalnej.

Do uczestnictwa w Walnym Zebraniu, z głosem decydującym, uprawnieni są wszyscy członkowie Koła, tj. osoby z opłaconą składką PTTK na rok 2020 w Kole.

Do uczestnictwa w Walnym Zebraniu, z głosem doradczym, uprawnieni są Klubowicze Honorowi, członkowie honorowi PTTK oraz osoby zaproszone, w tym przedstawiciele władz PTTK. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Walnym Zebraniu, uprzejmie prosimy o kontakt za pomocą wiadomości prywatnej.

PORZĄDEK OBRAD Walnego Zebrania:

 1. Wybór prezydium zebrania, przedstawienie informacji technicznych dotyczących zdalnej formy Walnego Zebrania.
 2. Wybór komisji: mandatowej, skrutacyjnej i wyborczej.
 3. Przedstawienie, omówienie i dyskusja ws. propozycji nowego Regulaminu Koła.
 4. Głosowanie nad przyjęciem nowego Regulaminu Koła.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Koła.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła.
 7. Głosowanie nad Absolutorium dla członków ustępującego Zarządu Koła.
 8. Ustalenie listy wyborczej kandydatów do Zarządu Koła.
 9. Głosowanie na Członków Zarządu Koła.
 10. Ustalenie listy wyborczej kandydatów do Komisji Rewizyjnej Koła.
 11. Głosowanie na Członków Komisji Rewizyjnej Koła.
 12. Ustalenie listy wyborczej kandydatów na Delegatów Koła na Walne Zebranie OM PTTK.
 13. Głosowanie na Delegatów Koła na Walne Zebranie OM PTTK.
 14. Wolne wnioski i dyskusja.

Kurs Aktywnej Turystyki – sezon 2019

Zapraszamy wszystkich chcących nauczyć się podstaw organizacji koleżeńskich wyjazdów turystycznych. Już od kwietnia 2019, przez dwa miesiące na sali wykładowej oraz w terenie będziemy poznawać tajniki organizacji, prowadzenia i rozliczania krótkich wyjazdów organizowanych dla grona znajomych. Zajęcia teoretyczne – co wtorek na kampusie SGGW, zajęcia praktyczne – w terenie. Szczegóły tutaj: http://www.akt.waw.pl/kurs-aktywnej-turystyki/

Zapraszamy!